Fresh lifehacks

Is een klein verlet betaald?

Is een klein verlet betaald?

Klein verlet is verlof voor speciale gebeurtenissen, ook wel kort verzuim of omstandigheidsverlof genoemd. De medewerker heeft het recht om van het werk afwezig te blijven met behoud van loon bij bijzondere gebeurtenissen of om zijn burgerplicht te vervullen.

Hoe klein verlet aanvragen?

Om aanspraak te maken op klein verlet, moet je als werknemer volgende voorwaarden naleven:

  1. de werkgever vooraf verwittigen of, indien onmogelijk, zo snel mogelijk.
  2. de afwezigheid aanwenden voor het doel waarvoor ze toegestaan is.

Heb ik recht op klein verlet als ik wettelijk ga samenwonen?

Ook al worden wettelijk samenwonenden gelijkgesteld met gehuwden voor het recht op klein verlet, de verklaring van wettelijke samenwoning wordt als plechtigheid vooralsnog niet algemeen gelijkgesteld. Tenzij de cao van de sector iets anders zegt, hoeft u er dus geen klein verlet voor te geven.

Is kort verzuim betaald?

Werknemers kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor zeer dringende, onverwachte of bijzondere persoonlijke situaties. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.

Is klein verlet verplicht?

In principe kan elke werknemer aanspraak maken op klein verlet. De lijst van gebeurtenissen waarvoor klein verlet aangevraagd kan worden, vallen eigenlijk samen met keerpunten in je persoonlijke leven: je kindje dat geboren wordt, je trouwdag of die van een naast familielid, overlijden in je familie.

Heb ik recht op een dag verlof bij verhuis?

Als je verhuist op een dag waarop je normaal moet werken, heb je meestal geen recht op klein verlet. Je moet een dag vakantie nemen of vragen of je werkgever je verlof zonder wedde wil geven. Je kan de dag van je verhuis niet altijd zomaar op een vrije dag plannen.

Heeft wettelijk samenwonen invloed op loon?

Als u of uw wettelijk samenwonende partner geen of heel weinig beroepsinkomsten (loon, werkloosheidsuitkering, pensioen, …) heeft, heeft u automatisch recht op het ‘huwelijksquotiënt’. Dat betekent dat een deel van de beroepsinkomsten van de partner met het hoogste inkomen toegekend wordt aan de andere partner.

Share this post